ул. Жамакаева, 100 (первый корпус)
8 (7222) 32-47-77
ул. Жамакаева, 100 А (второй корпус)
ул. Утепбаева, 57 (третий корпус)
8 (7222) 77-00-27
Директор:
8 (7222) 32-47-77
Служба поддержки прав пациента:
8 (7222) 44-40-03
Меню

Вакансии

Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшелігіне бос орынға кандидаттардың болмауын абайланысты ҚАЙТА ХАБАРЛАНДЫРУ

 

Кандидатқа қойылатын талаптар (міндетті):

 1. жоғары білімнің болуы;
 2. денсаулық сақтау немесе экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
 3. денсаулық сақтау және (немесе) экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшылау азымында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында ғықоғамдықбірлестіктерге мүшелігіболғаныжақсырақ.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркіннысанда);

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

3) өмірбаян (еркіннысанда);

4) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;

6) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

7) ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің  аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен сыбайлас жжем қорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2024 жылғы 01 акпаның 2024 жылғы  01 наурыздаң   дейін

Конкурстың өтетін күні (уақыты) және орны: 2024 жылғы 04 наурыз, сағат 10:00-де, Абай облысы, Семей қаласы, Б.Жамақаев көшесі,100 (конференц-зал).

 

ПОВТОРНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с отсутствием кандидатов на вакансию в члены Наблюдательного совета предприятия

КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» УЗ области Абай ПОВТОРНО объявляет о проведении конкурса на занятие вакансии в Наблюдательном совете предприятия

Требования, предъявляемые к кандидату (обязательные):

 1. наличие высшего образования;
 2. наличие опыта работы в сфере здравоохранения или экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
 3. наличие опыта работы в сфере здравоохранения и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет.

 Желательно: членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

 2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиография (в произвольной форме);

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копия документа о высшем образовании;

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность;

 7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

 Срок приема заявлений с 01 февраля 2024 года по 01 марта 2024года

 Дата (время) и место проведения конкурса: 04 марта 2024 года, в 10:00, область Абай, г. Семей, ул. Б. Жамакаева,100 (конференц-зал).

 

Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшелігіне бос орынға кандидаттардың болмауын абайланысты ҚАЙТА ХАБАРЛАНДЫРУ

 Кандидатқа қойылатын талаптар (міндетті):

 1. жоғары білімнің болуы;
 2. денсаулық сақтау немесе экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
 3. денсаулық сақтау және (немесе) экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшылау азымында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында ғықоғамдықбірлестіктерге мүшелігіболғаныжақсырақ.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркіннысанда);

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

3) өмірбаян (еркіннысанда);

4) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;

6) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

7) ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің  аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен сыбайлас жжем қорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2023 жылғы 27 желтоксан 2024 жылғы 29 қаңтарда  дейін

Конкурстың өтетін күні (уақыты) және орны: 2024 жылғы 30 қаңтарда, сағат 10:00-де, Абай облысы, Семей қаласы, Б.Жамақаев көшесі,100 (конференц-зал).

ПОВТОРНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с отсутствием кандидатов на вакансию в члены Наблюдательного совета предприятия

КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» УЗ области Абай ПОВТОРНО объявляет о проведении конкурса на занятие вакансии в Наблюдательном совете предприятия

Требования, предъявляемые к кандидату (обязательные):

 1. наличие высшего образования;
 2. наличие опыта работы в сфере здравоохранения или экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
 3. наличие опыта работы в сфере здравоохранения и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет.

 Желательно: членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

 2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиография (в произвольной форме);

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копия документа о высшем образовании;

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность;

 7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

 Срок приема заявлений с 27 декабря 2023 года по 29 января 2024года

 Дата (время) и место проведения конкурса: 30 января 2024 года, в 10:00, область Абай, г. Семей, ул. Б. Жамакаева,100 (конференц-зал).

Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшелігіне бос орынға кандидаттардың болмауын абайланысты ҚАЙТА ХАБАРЛАНДЫРУ

 

Кандидатқа қойылатын талаптар (міндетті):

 1. жоғары білімнің болуы;
 2. денсаулық сақтау немесе экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
 3. денсаулық сақтау және (немесе) экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшылау азымында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында ғықоғамдықбірлестіктерге мүшелігіболғаныжақсырақ.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркіннысанда);

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

3) өмірбаян (еркіннысанда);

4) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;

6) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

7) ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің  аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен сыбайлас жжем қорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2023 жылғы 15 карашаны 2023 жылғы 15 желтоксан дейін

Конкурстың өтетін күні (уақыты) және орны: 2023 жылғы 19 желтоксан, сағат 10:00-де, Абай облысы, Семей қаласы, Б.Жамақаев көшесі,100 (конференц-зал).

 

ПОВТОРНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с отсутствием кандидатов на вакансию в члены Наблюдательного совета предприятия

КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» УЗ области Абай ПОВТОРНО объявляет о проведении конкурса на занятие вакансии в Наблюдательном совете предприятия

Требования, предъявляемые к кандидату (обязательные):

 1. наличие высшего образования;
 2. наличие опыта работы в сфере здравоохранения или экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
 3. наличие опыта работы в сфере здравоохранения и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет.

 Желательно: членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

 2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиография (в произвольной форме);

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копия документа о высшем образовании;

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность;

 7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

 Срок приема заявлений с 15 ноября 2023 года по 15 декабря 2023года

 Дата (время) и место проведения конкурса: 19 декабря 2023 года, в 10:00, область Абай, г. Семей, ул. Б. Жамакаева,100 (конференц-зал).

 

Хабарландыру

Абай облысы ДСБ "Облыстық перинаталдық орталық" ШЖҚ КМК кәсіпорынныңбақылаукеңесінде бос жұмысорындарына конкурс өткізу туралы хабарлайды

Кандидатқа қойылатын талаптар (міндетті):

 1. жоғары білімнің болуы;
 2. денсаулық сақтау немесе экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы;
 3. денсаулық сақтау және (немесе) экономика/қаржыжәне (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшылау азымында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүшелігі болғаны жақсырақ.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркіннысанда);

2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;

3) өмірбаян (еркіннысанда);

4) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

5) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;

6) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

7) ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің  аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен сыбайлас жжем қорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

Өтініштерді қабылдау мерзімі 2023 жылғы 10 қазаннан 2023 жылғы 08 қарашаға дейін

Конкурстың өтетін күні (уақыты) және орны: 2023 жылғы 09 қараша, сағат 10:00-де, Абай облысы, Семей қаласы, Б.Жамақаев көшесі,100 (конференц-зал).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» УЗ области Абай объявляет о проведении конкурса на занятие вакансии в Наблюдательном совете предприятия

Требования, предъявляемые к кандидату (обязательные):

 1. наличие высшего образования;
 2. наличие опыта работы в сфере здравоохранения или экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
 3. наличие опыта работы в сфере здравоохранения и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет.

 Желательно: членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

 2) резюме на государственном и русском языках;

3) автобиография (в произвольной форме);

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копия документа о высшем образовании;

6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность;

 7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

 Срок приема заявлений с 10октября 2023 года по 08 ноября 2023года

 Дата (время) и место проведения конкурса: 09 ноября 2023 года, в 10:00, область Абай, г. Семей, ул. Б. Жамакаева,100 (конференц-зал).

 

На данный момент требуются:

Анестезиолог-реаниматолог;

Резюме просим предоставлять по адресу: г. Семей, ул. Жамакаева, 100, приемная директора.

Или отправлять на электронную почту: pc_semey@mail.ru