ул. Жамакаева, 100 (первый корпус)
8 (7222) 32-47-77
ул. Жамакаева, 100 А (второй корпус)
ул. Утепбаева, 57 (третий корпус)
8 (7222) 77-00-27
Директор:
8 (7222) 32-47-77
Служба поддержки прав пациента:
Колл-центр 8 700 484 84 26
Меню

Объявление

Хабарландыру

  «Семей қаласы Перинаталдық орталық» ШЖҚ КМК 2014 жылдың 14.02. бастап ШҚО ДСБ конкурстық комиссия шешімінің негізінде қадағалау кеңесінің кайта сайлау байқауын жариялайды.

Үміткерлерге койылатын талаптар:

Міндетті – жоғары білім

Қосымша (аталғандардың біреуі):

  • Сәйкесінше білім беру және денсаулық сақтау саласындағы жұмыс тәжірибесі он жылдан кем болмауы;
  • Сәйкесінше білім беру және денсаулық сақтау саласындағы басшылық жұмысындағы тәжірибесі (заң тұлғасының басшысы немесе оның орынбасарлары) бес жылдан кем болмауы;
  • Сәйесінше білім беру және денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүшелік ету.

Байқаудың өткізілетін жері және уақыты: 16.03. 2018ж.

071400КР, ШҚО, Семей қаласы, Жамакаева к, 100 үй, «Конференция залы».

Байқауға қатысу үшін қажетті құжаттар:

  • Байқауға қатысу туралы өтініш;
  • Мемлекеттік және орыс тіліндегі түйіндеме;
  • Өмірбаян;
  • Үміткердің тұлғасын растайтын нотариалды куәландырылған құжат көшірмесі;
  • Жоғары білімі туралы нотариалды куәландырылған құжат көшірмесі;
  • Еңбек кітапшасының( егер бар болса) немесе еңбек шартының немесе соңғы жұмыс орнынан қабылдау және тоқтатылу туралы бұйрықтардан үзінді көшірмелердің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
  • ҚР Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі статистика аумақтық бөлімшелерінен сотталмағандығы туралы және жемқорлық құқықбұзушылықтың болмауын растайтын құжаттар.

Құжаттарды қабылдаудың бастапқы күні: 16.02. 2018жыл.

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні: 15.03.2018жыл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

    КГП на ПХВ «Перинатальный центр г. Семей» УЗ ВКО на основании решения конкурсной комиссии от 14. 02. 2018года объявляет конкурс на переизбрание наблюдательного совета.

Требования предъявляемые к претендентам:

Обязательное- высшее образование

Дополнительное (одно из перечисленного):

- опыт работы не менее десяти лет в сферах образования и здравоохранения соответственно;

- опыт руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сферах образования и здравоохранения соответственно;

- членства в общественных объединениях в сферах образования и здравоохранения соответственно.

Дата и место проведения конкурса: 16. 03. 2018г.

071400 РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал»

Документы необходимые для участия в конкурсе:

      1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

      2) резюме на государственном и русском языках;

      3) автобиография (в произвольной форме);

      4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

      5) нотариально заверенная копия документа о высшем образовании;

      6) нотариально заверенная копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;

      7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Дата начала приема документов: 16.02. 2018года.

Окончательный срок приема документов: 15. 03. 2018 года

30-01-18