ул. Жамакаева, 100 (первый корпус)
8 (7222) 32-47-77
ул. Жамакаева, 100 А (второй корпус)
ул. Утепбаева, 57 (третий корпус)
8 (7222) 77-00-27
Директор:
8 (7222) 32-47-77
Служба поддержки прав пациента:
8 (7222) 44-40-03
Меню

Объявление

Хабарландыру

  «Семей қаласы Перинаталдық орталық» ШЖҚ КМК 2014 жылдың 14.02. бастап ШҚО ДСБ конкурстық комиссия шешімінің негізінде қадағалау кеңесінің кайта сайлау байқауын жариялайды.

Үміткерлерге койылатын талаптар:

Міндетті – жоғары білім

Қосымша (аталғандардың біреуі):

  • Сәйкесінше білім беру және денсаулық сақтау саласындағы жұмыс тәжірибесі он жылдан кем болмауы;
  • Сәйкесінше білім беру және денсаулық сақтау саласындағы басшылық жұмысындағы тәжірибесі (заң тұлғасының басшысы немесе оның орынбасарлары) бес жылдан кем болмауы;
  • Сәйесінше білім беру және денсаулық сақтау саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүшелік ету.

Байқаудың өткізілетін жері және уақыты: 16.03. 2018ж.

071400КР, ШҚО, Семей қаласы, Жамакаева к, 100 үй, «Конференция залы».

Байқауға қатысу үшін қажетті құжаттар:

  • Байқауға қатысу туралы өтініш;
  • Мемлекеттік және орыс тіліндегі түйіндеме;
  • Өмірбаян;
  • Үміткердің тұлғасын растайтын нотариалды куәландырылған құжат көшірмесі;
  • Жоғары білімі туралы нотариалды куәландырылған құжат көшірмесі;
  • Еңбек кітапшасының( егер бар болса) немесе еңбек шартының немесе соңғы жұмыс орнынан қабылдау және тоқтатылу туралы бұйрықтардан үзінді көшірмелердің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
  • ҚР Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі статистика аумақтық бөлімшелерінен сотталмағандығы туралы және жемқорлық құқықбұзушылықтың болмауын растайтын құжаттар.

Құжаттарды қабылдаудың бастапқы күні: 16.02. 2018жыл.

Құжаттарды қабылдаудың соңғы күні: 15.03.2018жыл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

    КГП на ПХВ «Перинатальный центр г. Семей» УЗ ВКО на основании решения конкурсной комиссии от 14. 02. 2018года объявляет конкурс на переизбрание наблюдательного совета.

Требования предъявляемые к претендентам:

Обязательное- высшее образование

Дополнительное (одно из перечисленного):

- опыт работы не менее десяти лет в сферах образования и здравоохранения соответственно;

- опыт руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сферах образования и здравоохранения соответственно;

- членства в общественных объединениях в сферах образования и здравоохранения соответственно.

Дата и место проведения конкурса: 16. 03. 2018г.

071400 РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал»

Документы необходимые для участия в конкурсе:

      1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);

      2) резюме на государственном и русском языках;

      3) автобиография (в произвольной форме);

      4) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность кандидата;

      5) нотариально заверенная копия документа о высшем образовании;

      6) нотариально заверенная копия трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы;

      7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Дата начала приема документов: 16.02. 2018года.

Окончательный срок приема документов: 15. 03. 2018 года

30-01-18